Средни натоварвания

Използват се главно в областта на морските контейнери и при натоварвания, които изискват допълнителна защита     

Медиум (Меdium)

Медиум (Меdium) въздушните възглавници са за многократна употреба със специално двупластово хартиено покритие и трипластово PE ексрудирано фолио и издържат на натоварване до 23.5 тона*.   

Флекс (Flex)

Флекс (Flex) въздушните възглавници са за еднократна употреба със специално двупластово хартиено покритие и трипластово PE ексрудирано фолио и издържат на натоварване до 12 тона*.