Тежки натоварвания (Heavy)

Използват се използват главно в областта на железопътния транспорт (вагони), хладилни кораби, натоварвания, които изискват допълнителна защита.

Хеви (Heavy)

Хеви (Heavy) въздушните възглавници са за многократна употреба със специално трипластово хартиено покритие и трипластово PE ексрудирано фолио и издържат на натоварване до 30 тона1


1 При ширина на процепа за уплътняване 10 см и размер на възглавницата 110 х 220 см