Право на рекламация

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
1. Kонстатирани липси;
2. Дефекти на стоката;
3. Несъответствие с обявения размер;
4. Несъответствие с обявената търговска марка.
Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. Възстановяване на заплатената сума;
2. Заменяне на стоката с нова;
3. Отбив от цената;
ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА
В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана,употребявана, прана, гладена).
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
3. Запазена оригинална опаковка.
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. (В случай на замяна на стока клиентът заплаща 1.5 куриерска такса, вместо 2 такси за транспорт в двете посоки).

С оглед спазването на чл.53 от ЗЗП, плащанията на стоки към Свила трейдинг ООД, със седалище и адрес на управление - гр. Хасково, пл. "Градска Болница"1, Търговски комплекс ХХI век, ет.4, офис 2, ДДС номер BG126724556, са неавансови, а преди изтичане на 7-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД).

Онлайн магазин
Bates Cargo-Pak © 2019