Четири лесни стъпки към напълно защитения товар

Първа стъпка

В изпуснато положение?? Въздушната възглавница е лесна за поставяне между отделните сегменти на товара. Поставете я така, че да имате достъп до клапана за напомпване?

Втора стъпка

Не спирайте да напомпвате с въздух, докато възглавницата не запълни цялото свободно пространство околко товарът и той е напълно укрепен.

Трета стъпка

Задължително проверете налягането на въздуха във възглавницата със специален уред за измерване. Ако налягането е по-високо от указаното в упътването на производителя, намалете го до допустимото ниво. Товарът ще остане стабилен.

Четвърта стъпка

За да извадите възглавницата при разтоварването, пробийте я внимателно по дължина и я отстранете.