Често задавани въпроси

Какво са Бейтс Карго пак?

Бейтс Карго-Пак са хартиени торби, състоящи се от няколко пласта – хартия и надуваема вътрешна полиетиленова торба. Те са иновативно и лесно укрепително решение.

За какво се използват Бейтс Карго-Пак?

Бейтс Карго-Пак се използват за ограничаване движението на товари в камиони, задокеански контейнери или автомотриси. Те запълват празните пространства, укрепват товара и го предпазват от повреди по време на транспорт, по-добре от всякакъв друг вид закрепване.

Какви са най-често срещаните причина за транспортни щети?

Най-често срещаните причини за транспортни щети са в следствие от падането/движението на товара напред-назад и дву- и триредовото товарене.

Какви са последствията от разместването на товарите и транспортните щети?

Клиентите са недоволни. Губи се ценно време във връщане на повредените стоки обратно. Многото допълнителни видове работи : начисляване на обезщетения, прегрупиране, преопаковане, фолиране и товарене обратно усложнява процеса на доставка и влошава отношенията с клиентите.

Как са укрепвани товарите досега/ в миналото?

Товарите са се укрепвали чрез комбиниране на празни палети, 2х4 и празни кашони. Доставки, които съдържат чупливи товари изискват стъпаловидно подреждане и отделяне на нормалните от чупливите товари.

Какви са предимствата от изполването на Бейтс Карго-Пак?

Бейтс Карго-Пак са ресурсоспестяващо средство за укрепване на товари – много по-ефикасно от запълването с дървени палети или скъпи гумени торби.

Какви са предимствата от изполването на Бейтс Карго-Пак за изпращача?

В транспортния бизнес цари непрестанна борба за оцеляване. Цените и таксите на горивата продължават да се покачват, застрахователните премии – също, а заплатите и отстъпките са възможно най-ниските. За да се поддържа нивото на печалбите, е нужно постоянно усъвършенстване. Използването на надуваеми торби може да окаже значително влияние върху намаляване себестойността на товарите и разходите за транспортирането им. Бейтс Карго-Пак пестят време, място и средства.

Как могат да се използват?

Бейтс Карго-Пак позволяват дву- и триредово товарене, което от своя страна изключва използвания стъпаловиден начин на подреждане на товарите. С Бейтс Карго-Пак чупливите стоки могат да се разположат на всяко едно място в ремаркето.

Какви размери видове торби са налични?

(Вижте "Продуктова гама")

Как да определим подходящия за уплътнение на нашия товар размер Бейтс Карго-Пак?

  1. Измерете свободното място между товарите
  2. Измерете разстоянието от пода до горната част на товара
  3. Измерете дължината на палетите, или това, което се нуждае от уплътнение.

Изискват ли Бейтс Карго-Пак някаква защита?

За да се запази цялостта на торбата, е важно да поставите гофрирана или гладка материя между торбата и палета (товара).

Какво е необходимо, за да напомпите Бейтс Карго-Пак?

  1. Компресиран въздух
  2. Помпа
  3. Манометър

Могат ли Бейтс Карго-Пак да се повредят при напомпване?

Бейтс Карго-Пак могат да се повредят или да се пръснат при пренапомпване. Всяка торба има етикет в близост до клапана, на който е указано препоръчителното налягане. За да избегнете подобни повреди, спазвайте описаните инструкции.

Съществуват ли Бейтс Карго-Пак за многократна употреба?

Да, но въпреки това, имаме известни съображения при продажбата на торби за многократна употреба:

  1. Не можем да контролираме използването на торбата и следователно не можем да гарантираме колко пъти може да бъде използвана.
  2. Торбите за многократна употреба са по-скъпи. В повечето случаи за клиента е много трудно да изиска връщане на торбата – така те плащат торба за многократна употреба и я използват еднократно. В други случаи, торбите се пробиват, за да се освободят товарите – и така те стават неизползваеми.

Каква е цената на Бейтс Карго-Пак?

За офертни цени – свържете се с нас чрез Формата за заявка.

Широкоприложими, практични и лесни за употреба, Бейтс Карго-Пак намаляват както разходите, така и повредите при транспортиране, оптимизират на товаренето, намаляват на рекламациите и увеличават на печалбите.