Случвало ли ви се е това?

Следователно имате нужда от нашия продукт - революция в подсигуряването и укрепването на товари!

В основата стои една проста идея: в отворите между отделните копмоненти на товара се поставят възглавници, напомпени с въздух, функциониращи като предпазни пълнежи.

Товарът е стабилизиран, обезопасен и ефективно защитен срещу скъпоструващи транспортни щети. Подготвен за дълги разстояния.

Бейтс Карго-Пак е оптимално решение срещу дефекти и повреди, претенции за обезщетения, както и загубата на доверие от страна на клиента - бил той купувач или товародател.